Reglementări

tipareste trimite pe mail

 Descriere

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2010-10-05 12:20:37
Ultima actualizare: 2012-10-10 15:52:09

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) este autoritate de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului, conform art. 8 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Autorităţile competente pentru protecţia mediului, cu excepţia Gărzii Naţionale de Mediu şi a structurilor subordonate acesteia, conduc procedura de reglementare şi emit, după caz, acte de reglementare, în condiţiile legii.

ANPM:

 • Coordonează activitatea de reglementare la nivel naţional;
 • Parcurge proceduri şi emite acte de reglementare conform competenţelor date de actele normative;
 • Asigură suportul tehnic pentru elaborarea proiectelor de acte normative promovate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului;
 • Asigură şi coordonează implementarea legislaţiei specifice care transpune Directivele Europene din domeniul legislaţie orizontală
 • Asigură verificarea conformării cu actele de reglementare emise şi ia măsurile legale ce se impun în cazul nerespectării acestora
 • Asigură stabilirea obligaţiilor de mediu pentru activităţile/proiectele care fac obiectul aplicării art. 10 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului aprobatăcu modificări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Actele de reglementare avute în vedere pentru domeniul reglementări sunt:

 • aviz de mediu-  actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării;
 • acord de mediu- actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;
 • autorizaţie de mediu- actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune;
 • autorizaţie integrată de mediu- actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.

Programul pentru încasări pentru plata tarifelor aferente procedurilor de reglementare este:

 • Luni, Marţi, Miercuri, Joi între 9 – 11 şi ora 15 - 16,30
 • Vineri între orele 9 - 11

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.