Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI anuntă organizarea unei licitatii publice cu strigare pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune (active de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar), în conformitate cu Anexa 2 la HG 841/1995

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2021-11-11 14:26:12
Ultima actualizare: 2021-11-11 14:30:58

 ANUNT

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

cu sediul în Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031,

E-mail: office@anpm.ro; Tel. 021.207.11.01; Fax 021.207.11.03, CUI 16462898

 

anuntă organizarea unei licitatii publice cu strigare pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune

(active de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar), în conformitate cu Anexa 2 la HG 841/1995.

 

 • Data si locul unde pot fi văzute bunurile care fac obiectul licitaţiei:

26.11.2021, intre orele 10.00-12.00, Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti,corpul B

 

 • Numărul de telefon sau de fax unde se pot obţine relaţii despre bunurile care fac obiectul licitaţiei:

Tel. 021.207.11.56; 021.207.11.01 Interior 183

 

 • Data si locul organizării licitatiei pentru vânzarea bunurilor:

Data:      sedinta nr. 1: 02.12. 2021, ora 10.00,

sedinta nr. 2: 09.12. 2021, ora 10.00, (repetarea licitatiei, dacă e cazul)

sedinta nr. 3: 16.12. 2021, ora 10.00, (repetarea licitatiei, dacă e cazul)

 

Locul:     Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti,corpul B

 

 • Data până la care instituţiile publice mai pot transmite cereri în vederea transmiterii fără plată a bunurilor care fac obiectul licitatiei:

26.11. 2021, ora 10.00, la e-mail: office@anpm.ro; tel. 021.207.11.01; fax 021.207.11.03, sau direct la sediul ANPM din Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti,corpul B

 

 • Data limită de înscriere prin depunerea dosarului cu documentele de inscriere:

29.11. 2021, ora 16.30, E-mail: office@anpm.ro; Tel. 021.207.11.01; Fax 021.207.11.03, sau direct la sediul ANPM din Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti,corpul B

 

 • Documentele de înscriere si condiţiile pentru admiterea la licitaţie a potenţialilor achizitori:
 • declaratia de participare, în original, potrivit modelului din Anexa nr. 2 a Caietului de sarcini
 • copie după certificatul de înmatriculare emis de Registrul Comertului, pentru persoanele juridice
 • copie după codul fiscal – pentru persoanele juridice,
 • copie după actul de identitate al reprezentantului legal – pentru persoanele juridice
 • copie după actul de identitate – pentru persoanele fizice,
 • dovada de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitatie, eliberată de casieria ANPM, in valoare de 50 lei
 • împuternicirea persoanei care participa la licitatie, dacă aceasta nu detine calitatea de ofertant sau reprezentant legal al ofertantului
 • copie după actul de identitate al persoanei împuternicite să participe la licitatie

Documentele prezentate în copie vor avea mentiunea „conform cu originalul”

 

 • Preţul de pornire a licitaţiei pe articole sau loturi de articole, salturile de supralicitare sunt prezentate în Caietul de sarcini.

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.