Instrumente ale performanţei de mediu > EMAS

tipareste trimite pe mail

 Biroul EMAS

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2010-08-02 14:31:41
Ultima actualizare: 2013-11-14 16:31:48

Biroul EMAS

În cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului funcţionează Biroul EMAS, prin Ordinul nr. 1541 din  6 iunie 2011 este stabilit  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului EMAS şi al Biroului EMAS.

In derularea procedurii de înregistrare a organizaţiilor la sistemul comunitar de management de mediu şi audit, Biroul EMAS are un rol foarte bine definit.

Principalele  atribuţii şi responsabilităţi ale Biroului EMAS:

  • răspunde solicitărilor de acordare de asistenţă tehnică şi de informaţii cu privire la cerinţele legale din domeniul protecţiei mediului aplicabile organizaţiilor în cauză,
  • primeşte documentele de susţinere a solicitării de  înregistrare în EMAS sau documentele necesare reînnoirii înregistrării în EMAS, inclusiv declaraţiile de mediu actualizate, şi documentele necesare menţinerii înregistrării în EMAS, precum şi cererile privind derogările pentru organizaţiile mici prevăzute la art. 7 din Regulament şi înştiinţează, în scris, organismul competent despre depunerea acestora,
  • verifică existenţa tuturor documentelor necesare procesului de înregistrare în EMAS sau de reînnoire a acesteia, depuse de organizaţii, precum şi integralitatea informaţiilor incluse în documente şi solicită, după caz, documente şi informaţii suplimentare organizaţiilor în cauză şi întocmeşte Raportul de analiză preliminar,
  • asigură obţinerea informaţiilor cu privire la stadiul şi modul în care organizaţiile supuse evaluării respectă cerinţele legale din domeniul protecţiei mediului aplicabile activităţii acestora,
  • asigură punerea la dispoziţia publicului şi a părţilor interesate a informaţiilor privind depunerea cererii de înregistrare în EMAS,
  • întocmeşte şi publică lista organizaţiilor înregistrate în EMAS, la nivel naţional, şi a informaţiilor privind modul de obţinere a declaraţiei de mediu sau a declaraţiei de mediu actualizate, inclusiv a informaţiilor privind organizaţiile cărora li s-a suspendat sau radiat înregistrarea în EMAS, prin înscrierea şi menţinerea acestora în Registrul Naţional al EMAS,
  • Comitetul EMAS şi Biroul EMAS participă alături de organismul competent la evaluările la nivel de omologi organizate conform prevederilor art. 17 din Regulament.

Componenţa Biroului EMAS

  • Elena BĂLICA – e-mail: elena.balica@anpm.ro
  • Maria NICA – e-mail: maria.nika@anpm.ro
  • Carmen NICOLAE – e-mail: carmen.nicolae@anpm.ro

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.