Instrumente ale performanţei de mediu > Eticheta ecologica

tipareste trimite pe mail

 Despre eticheta UE ecologică

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2010-08-02 14:56:29
Ultima actualizare: 2013-11-07 16:35:35

Eticheta ecologică europeană este un sistem voluntar, înfiinţat în 1992 pentru a încuraja întreprinderile să producă sau să cumpere produse şi servicii care sunt prietenoase cu mediul înconjurător. Produsele si serviciile care au primit eticheta ecologică poartă logo-ul cunoscut al florii europene care să permită consumatorilor - inclusiv achizitoriilor publici şi privaţi - identificarea uşoară a produselor ecologice. Astăzi, eticheta UE ecologică acoperă o gamă largă de produse şi servicii, care se extinde continuu. Grupele de produse care se etichetează ecologic includ produse de curăţare, produse de întreţinere a frumuseţii, aparate, produse din hârtie, textile, produse pentru casă şi grădină, lubrifianţi şi două tipuri de servicii (cazare turistică şi camping).

Chiar dacă logo-ul este simplu, criteriile de mediu pentru obţinerea lui sunt dure şi numai cele mai bune produse, care sunt mai prietenoase cu mediul, au dreptul să poarte eticheta ecologică a UE.

Eticheta UE ecologică este o etichetă în care consumatorii pot avea deplină încredere. Criteriile sunt stabilite la nivel european, în urma unei largi consultări cu experţii, iar eticheta în sine este acordată doar după verificarea faptului că produsul respectă toate aceste criterii de performanţă de mediu.

Legislaţia europeană care reglementează acordarea etichetei UE ecologice este REGULAMENTUL (CE) NR. 66./2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, Legislaţia românească pentru punerea în aplicare a noului regulament este HG nr. 661/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 66/2010/CE din 25 noiembrie 2011 privind eticheta UE ecologică.

Criteriile de acordare a etichetei ecologice au fost stabilite, pentru fiecare categorie de produse, prin câte o Decizie a Comisiei Comunităţii Europene. Până la 01.01.2007 aceste Decizii erau transpuse în legislaţia românească prin Hotărâri ale Guvernului. De la aderarea României la Uniunea Europeană, Deciziile sunt valabile şi în ţara noastră, prin simplă traducere.

Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru 31 de tipuri de produse le puteţi găsi la secţiunea “Produse care pot obţine eticheta UE ecologică”.

 

Pentru informaţii suplimentare despre Eticheta  UE ecologică clic aici

http://europa.eu/youreurope/business/environment/eco-label/index_ro.htm


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.