>

 Hotărâre număr 58 din 2004-01-22 00:00:00 nr. 58/2004 privind aprobarea Programului naţional de eliminare treptată a substanţelor care epuizează stratul de ozon, actualizatGuvernul României
Hotărâre nr. 58 din 22/01/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 02/02/2004

privind aprobarea Programului naţional de eliminare treptată a substanţelor care epuizează stratul de ozon, actualizat

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,


    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


   Art. 1. - Se aprobă Programul naţional de eliminare treptată a substanţelor care epuizează stratul de ozon, actualizat, prevăzut în anexa *) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ___________
    *) Anexa se pune la dispoziţia celor interesaţi de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.


   Art. 2. - Autorităţile publice centrale stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, care au preluat responsabilităţile ministerelor nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 243/1995 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Protecţia Stratului de Ozon, referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Convenţiei de la Viena pentru protecţia stratului de ozon şi a Protocolului de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, au obligaţia să ducă la îndeplinire Programul naţional de eliminare treptată a substanţelor care epuizează stratul de ozon, actualizat.
   Art. 3. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului va monitoriza în permanenţă modul de îndeplinire a Programului naţional de eliminare treptată a substanţelor care epuizează stratul de ozon, actualizat.


    PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
   
Contrasemnează: ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, Petre Daea, secretar de stat Ministrul economiei şi comerţului, Dan Ioan Popescu Ministrul apărării naţionale, Ioan Mircea Paşcu
    Bucureşti, 22 ianuarie 2004.
    Nr. 58.

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.