Anunt public privind organizarea dezbaterilor publice pentru proiectul „Linia Electrică Aeriană 400 kV Porţile de Fier - Anina - Reşiţa”

Anunt public privind organizarea dezbaterilor publice pentru proiectul „Linia Electrică Aeriană 400 kV Porţile de Fier - Anina - Reşiţa”

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

 

anunţă publicul interesat asupra  depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul „Linia Electrică Aeriană 400 kV Porţile de Fier -Anina - Reşiţa”                                       

propus a fi amplasat în 14 unităţi administrativ teritoriale din cadrul judeţelor Caraş – Severin şi Mehedinţi, astfel:

Tipul deciziei posibile luate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate fi emiterea sau   respingerea acordului de mediu.

Rapoartele pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului:

în zilele de luni-joi între orele 8-16 şi vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/articole/acordul_de_mediu-89

    Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet www.transelectrica.ro

    Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la:

 Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul AGENTIEI NATIONALE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, Bucureşti,Splaiul Independenţei, nr. 294, până la data  de 23.09.2013

 

Anunţ depus în data de 30.08.2013


www.anpm.ro
Adaugat: 2013-09-13 11:03:46
TiparesteTipareste