Anunţ public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul "Amenajare sistem de drumuri forestiere în Composesoratul Bucova”

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul "Amenajare sistem de drumuri forestiere în Composesoratul Bucova”

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi se supune evaluarii adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul,,Amenajare sistem de drumuri forestiere în Composesoratul Bucova ”, propus a fi amplasat pe teritoriul  comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin  şi a comunei Zeicani  judeţul  Hunedoara, titular  Composesoratul Bucova.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediulAgenţiei Naţională pentru Protecţia Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti,în zilele de Luni - Joi, între orele 0830 - 1600 ?i Vineri între orele 0830 - 1330, precum la adresa http://www.anpm.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 23.07.2014. (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

   

                                    Data afişării anunţului pe site—15.07.2014


www.anpm.ro
Adaugat: 2014-07-16 09:11:24
TiparesteTipareste