Anunt public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul LEA 400kV Porţile de Fier-Anina-Resita

Anunt public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul LEA 400kV Porţile de Fier-Anina-Resita

51/ANPM/05.03.2012

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediuluianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, proiectul LEA 400kV Porţile de Fier-Anina-Reşiţase supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, proiectul propus a fi amplasat în 14 unităţi administrativ teritoriale din cadrul judeţelor Caraş – Severin şi Mehedinţi, astfel:

titular Compania Naţională de Transport Energie ElectricăTRANSELECTRICA SA Sucursala Timişoara, str. Piaţa Românilor, nr.11, Timişoara.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediile:

în zilele deluni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/articole/acordul_de_mediu-89.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 13.03.2012.

    Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului: Bucureşti, str Splaiul Independenţei nr.294, sector 6 precum şi la adresa de email: autorizari@anpm.ropână în data de 18.03.2012.

 

 

Data afişării anunţului pe site

 

05.03.2012


www.anpm.ro
Adaugat: 2012-03-05 13:25:32
TiparesteTipareste