Anunt de luarea deciziei de emitere a autorizatiei de mediu pentru SC APA NOVA Bucuresti SA

Anunt de luarea deciziei de emitere a autorizatiei de mediu pentru SC APA NOVA Bucuresti SA

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de  transport apă potabilă prin conducte cod CAEN Rev.2 – 4950 (cod CAEN 6030 Rev.1), pentru obiectivele „Apeducte de apă potabilă care deservesc judeţul Giurgiu, judeţul Ilfov şi Municipiul Bucureşti”, titular S.C. APA NOVA BUCUREŞTI SA.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate de luni până vineri între orele 800-1600, la sediul ANPM Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti.

În conformitate cu prevederile O.M. nr. 1798/2007, modificat şi completat prin O.M. nr. 1298/2011, art. 13, alin.(2) „Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului, eliberează autorizaţia de mediu”.

Draftul autorizaţiei de mediu se află pe pagina web ANPM la secţiunea Reglementări/Autorizaţia de mediu (http://www.anpm.ro)


www.anpm.ro
Adaugat: 2012-11-16 13:37:16
TiparesteTipareste